EEG-avusteinen meditaatio®

EEG-avusteinen meditaatio® tarjoaa meditaation harjoittamiseen ja sen vaikutusten todentamiseen uusia mahdollisuuksia. Sisäistä hyvinvointiaan voi yleisesti käytössä olevan mindfullnessin lisäksi parantaa myös monilla muilla tavoilla. Neurofysiologisen tutkimuksen ja kehittyneen aivokuvantamisen avulla kullekin voidaan löytää hänen yksilöllisiin tarpeisiinsa parhaiten sopiva harjoitus, jolla voidaan tehokkaasti kehittää niin kognitiivisia kykyjä kuin tunteiden- ja stressinsäätelyä. Hyödyntämällä tietoa eri traditioiden piirissä kehitettyjen kehomieli-harjoitusten vaikutuksista, yksilölliset erot voidaan lähtökohtaisesti huomioida. Tulokset vahvistavat idän meditatiivisten perinteiden kokemuksen ihmisen sisäisen kasvun ja kehittymisen mahdollisuudesta. 

Yksilön aivotoimintojen psykofysiologinen profiili voidaan luotettavasti määrittää henkilökohtaisen aivosähkökäyrän eli elektroenkefalogrammin (EEG) avulla. EEG-avusteinen meditaatio nojaa kahteen innovatiiviseen qEEG-mittariin: BrainMind Audit™ antaa luotettavan kuvan yksilön aivotoimintojen ja kognitiivisten kykyjen vahvuuksista ja heikkouksista. Self-Me-I-ideksi™ tavoittaa minuuden kokemuksessa meditaation myötä havaittavia muutoksia. 

Aivokuvantamisen myötä on käynyt selväksi, että erilaiset meditaatiotekniikat muuttavat aivotoimintaa eri tavoin. Esimerkiksi keskittymistä vaativat harjoitukset vaikuttavat aivoihin eri tavoin kuin mindfullness -harjoitukset. Harjoituksen vaikutuksen kumuloituessa aivosähkökäyrä, ja sen myötä ihmisen sisäinen kokemus, muuttuu kun meditaatioharjoituksen synnyttämät uudet värähtelymallit yhdistyvät harjoittajan neurofysiologiseen perusprofiiliin. Näin ollen, jos henkilö jo etukäteen tuntee yksilöllisen EEG-profiilinsa, hän voi valita itselleen parhaiten sopivan meditaatio- tai joogatekniikan; yksilöllisen harjoituksen, joka sopii juuri tarvittavien osa-alueiden toiminnan tasapainottamiseen. Toisen mittauksen myötä valitun harjoituksen vaikutus voidaan objektiivisti todentaa. Uusintamittaus antaa  havainnollisen kuvan siitä, paljonko aivotoiminnan eri osa-alueet ovat harjoituksen myötä muuttuneet.

EEG-avusteisen meditaation tulokset osoittavat, että jokainen voi määrätietoisella harjoituksella saada entistä suuremman osa aivojen ja mielen koko kapasiteetista käyttöönsä. Esittelimme saamiamme tuloksia kesällä 2015 kansainvälisessä Towards a science of consciousness konferenssissa. Esitelmän diat löytyvät täältä.

Metodin tieteellistä perustaa kuvaamme tarkemmin Journal of Physiology - Parisin paljon mielenkiintoa herättäneessä artikkelissa EEG-Guided Meditation: A Personalized Approach 

EEG-avusteinen meditaatio® on mindfullnessia tehokkaampi stressiperäisten häiriöiden korjaamisessa

Monet neuropsykiatriset, psykosomaattiset ja somaattiset häiriöt ovat tällä vuosituhannella nopeasti lisääntyneet kaikkialla teollisuusmaissa. Häiriöiden kehittymisen ja etenemisen on nähty liittyvän krooniseen stressiin. Ihmisen psykofysiologinen sopeutumiskyky ei ole ollut riittävä vastaamaan ympäröivän yhteiskunnan nopeaan tekniseen ja sosioekonomiseen muuttumiseen. Yksilöiden tasolla tilannetta voidaan korjata meditaatiolla. Mindfullness on havaittu turvalliseksi, tehokkaaksi ja suhteellisen edulliseksi tavaksi vähentää stressiä ja siihen liittyviä häiriöitä. Lisäksi sen on havaittu parantavan kognitiivisia kykyjä, mielialaa, unen laatua ja yleistä hyvinvointia.

Meditaation (lähinnä mindfullnessin) hyvin dokumentoidusta terapeuttisesta potentiaalista huolimatta sillä on havaittu myös haittavaikutuksia. Kaikki meditaatioharjoitukset eivät sovi kaikille. Ajatus yhdestä jokaisen kohdalla hyödyllisestä harjoitustavasta ei toimi, kun kognitiiviset tarpeet ja lähtökohdat ovat erilaisia. Terapeuttisen turvallisuuden lisäämiseksi tarvitaan yksilöllisempi lähestymistapa - EEG-avusteinen ohjelma.

KalpaTarun kursseille ja EEG-avusteisiin ohjelmiin voi ilmoittautua täällä.

(09) 541 4506
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
http://www.bm-science.com/ 

KalpaTaru

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
kalpataru.fi

Tekstin tai kuvien käyttö ilman lupaa kielletty.

2023 © BM-Science & KalpaTaru
Kaikki oikeudet pidätetään.