EEG-perusteinen monitorointi

BrainMind Audit®

BrainMind Audit® on BM-Sciencen kehittämä qEEG-pohjainen mittausmenetelmä, joka perustuu kognitiivisen neurotieteen piirissä tehtyyn kattavaan perustutkimukseen. Se antaa selkeän kuvan yksilön aivotoimintojen peruspiirteistä, niin niiden vahvuuksista kuin heikkouksistakin antaen mahdollisuuden määrittää objektiivinen arvo sellaisille mentaalisille toiminnoille kuin keskittymis- ja huomiokyky, informaation käsittelyn nopeus, stressin- ja tunteiden säätely ja aivojen kokonaisvoimavarat. Tietoa saadaan myös mahdollisista aivojen ja mielen toimintahäiriöiden riskitekijöistä.

BrainMind Audit® -profiili heijastaa yksilölle ominaista tapaa yhdistää ja prosessoida tietoja viidellä tärkeällä aivojen ja mielen toiminta-alueella: kognitio/johtamistoiminnot, emotionaalinen motivaatiotaipumus, sosiaalinen käyttäytymistaipumus, joustavuus sekä aivojen ja mielen kokonaisresurssit. 

BrainMind Audit® profiili sisältää seuraavat 9 mittaria:

• VALPPAUS mittari → perustasolla tarjolla oleva "JÄNNITE" (Energian määrä)
• KOGNITIIVISTEN JA MUISTITOIMINTOJEN NOPEUS mittari → ”AIVOKONEISTON” NOPEUS
• SISÄINEN FOKUSOINTI mittari → Keskittyminen ITSEEN vs. ULKOMAAILMAAN
• TUNNE-MOTIVOITUVUUS TAIPUMUS mittari → vallitseva TAISTELE tai PAKENE vaste
• SOSIAALISUUS mittari → AISTISTIMULAATION & JÄNNITYKSEN SIETO
• AHDISTUNEISUUDEN SUUNTAUTUMINEN mittari → taipumus “OLLA VARUILLAAN” erilaisissa tilanteissa.
• STRESSINHALLINTA JA PALAUTUMINEN mittari → SOPEUTUVUUS & JOUSTAVUUS
• AIVOJEN KOKONAISVOIMAVARAT mittari → “BIOPÄÄOMA”
• POIKKEAMA OPTIMAALISESTA AIVOTOIMINTOJEN TILASTA mittari → TODENNÄKÖISYYS NEUROLOGISELLE TOIMINTAHÄIRIÖLLE

Katso lisätietoja täältä. 

Self-Me-I™ indeksi

Self-Me-I indeksi™ on qEEG-pohjainen työkalu, joka mittaa yksilön minäkokemuksen kolmen osa-tekijän voimakkuutta:
a) todistava tietoisuus (“Self”),
b) kehollis-emotionaalinen minuus (“Me”), ja
c) reflektiivinen minuus (“I”).

Näiden minäkokemuksen kolmen fenomenaalisen aspektin ja aivojen self-referential -verkoston (SNR) kolmen toiminnallisen aliverkon tilojen väliltä on havaittu kausaalinen yhteys. 

Katso lisätietoja täältä

 

Mitä hyötyä qEEG-profiloinnista on?

qEEG-profiilien (BrainMind Audit® ja Self-Me-I indeksi™) avulla yksilöt, valmentajat ja kliinikot voivat syväluodata niitä dynaamisia neurofysiologisia mekanismeja, joihin kaikki joustavan ja optimaalisen hyvinvoinnin kannalta välttämättömät ominaisuudet perustuvat. Samoin voidaan arvioida tulevia riskejä ja seurata niiden kehitystä. Profiloinnin avulla valmennusta ja harjoittelua voidaan myös räätälöidä jokaisen yksilöllisten tarpeiden mukaisesti. Erityisesti tämä lähestymistapa antaa mahdollisuuden: 

• Ymmärtää paremmin vaikutus, joka yksilön aivojen ja mielen peruspiirteillä (trait) on hänen käyttäytymiseensä ja suorituskykyynsä. 
Säätää valmennus ja harjoittelu sellaiseksi, että se sopii yksilön yksilön aivojen ja mielen toimintoihin. 
• Yksilöille itse kontrolloida valmennuksensa ja harjoittelunsa vaikutusta.
• Nähdä pitkäaikaisen harjoittelun "ennen ja jälkeen" vaikutus.

Profilointien pohjalta on tähän mennessä (01. 2024) tehty 17 tieteellistä tutkimusta. Katso julkaisut täältä.

 

Mittauksiin on osallistunut yli 800 henkilöä, jotka ovat ilmaisseet tyytyväisyytensä saamaansa palveluun. 

Asiakastyytyväisyys: 

 

 

 

 

(09) 541 4506
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
http://www.bm-science.com/ 

KalpaTaru

Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.
kalpataru.fi

Tekstin tai kuvien käyttö ilman lupaa kielletty.

2024 © BM-Science & KalpaTaru
Kaikki oikeudet pidätetään.